Procedura

ADMITEREA ONLINE ÎN ANUL ṢCOLAR 2021 – 2022

În această perioadă, ca urmare a măsurilor impuse de starea de urgență, Ṣcoala Postliceală Sanitară Fundeni, organizează ADMITEREA ONLINE ȋn anul ṣcolar 2021 – 2022.


PROCEDURA DE INSCRIERE ONLINE


Taxa
 1. Inainte de completarea Formularului de inscriere si incarcarea documentelor mai sus mentionate veti completa Contractul de scolarizare si veti achita:
 • TAXA DE ÎNSCRIERE – 150 LEI, si
 • CONTRAVALOAREA PRIMEI RATE DE SCOLARIZARE in suma de 1500 lei.

Taxa de inscriere si contravaoarea primei rate ( sau valaoarea integral a contractului ) se vor achita in contul SCOLII POSTLICEALE SANITARE FUNDENI deschis la trezoreria Sectorului 2. Informatii suplimentare despre cum se efectueaza plata le gasiti in sectiunea Documentatie -> Informatii taxe si plati.

TAXA DE ÎNSCRIERE NU SE RETURNEAZĂ!

 

2. Accesați Formularul de ȋnscriere online ȋn care veṭi completa toate câmpurile obligatorii ṣi veṭi ȋncărca următoarele documente scanate integral:

 

 • Certificat de absolvire a liceului sau diploma de Bacalaureat;
 • Foaia matricolă pentru clasele IX-XII liceu zi / XIII -a liceu seral / frecvenṭă redusă (ulterior va fi depusă la dosar ȋn copie legalizată);
 • Carte de identitate;
 • Certificat de naştere;
 • Certificat de căsătorie în cazul persoanelor care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei;
 • Adeverinţa medicală de la medicul de familie, din care să reiasă că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională la care solicită înscrierea și nu este în evidenţă cu boli psihice;

În cazul ȋn care nu este posibilă obṭinerea adeverinṭei medicale de la medicul de familie, veṭi prezenta ulterior acest document.

 • Declarație pe propria răspundere că datele ṣi documentele ȋncărcate sunt corecte ṣi reale.
 • Formularul de inscriere.
 • Chitanta plata taxa inscriere
 • Chitanta plata taxa scolarizare (prima rata)
 • Contractul de scolarizare

 

3. Dupa finalizarea procedurii de inscriere, in termen de 7 zile lucratoare veti primii confirmarea inscrierii.

4. Veṭi fi contactat ȋn momentul ȋn care vom relua activitatea ȋn vederea prezentării dumneavoastră la Secretariatul ṣcolii cu toate documentele de ȋnscriere, ȋn original.


Buget
 1. Inainte de completarea Formularului de inscriere si incarcarea documentelor mai sus mentionate veti achita:
 • TAXA DE ÎNSCRIERE – 150 LEI

Taxa de inscriere se va achita in contul SCOLII POSTLICEALE SANITARE FUNDENI deschis la trezoreria Sectorului 2. Informatii suplimentare despre cum se efectueaza plata le gasiti in sectiunea Documentatie -> Informatii taxe si plati.

TAXA DE ÎNSCRIERE NU SE RETURNEAZĂ!

2. Accesați Formularul de ȋnscriere online ȋn care veṭi completa toate câmpurile obligatorii ṣi veṭi ȋncărca următoarele documente scanate integral:

 

 • Certificat de absolvire a liceului sau diploma de Bacalaureat;
 • Foaia matricolă pentru clasele IX-XII liceu zi / XIII -a liceu seral / frecvenṭă redusă (ulterior va fi depusă la dosar ȋn copie legalizată);
 • Carte de identitate;
 • Certificat de naştere;
 • Certificat de căsătorie în cazul persoanelor care şi-au schimbat numele în urma căsătoriei;
 • Adeverinţa medicală de la medicul de familie, din care să reiasă că este sănătos clinic şi apt pentru calificarea profesională la care solicită înscrierea și nu este în evidenţă cu boli psihice;

În cazul ȋn care nu este posibilă obṭinerea adeverinṭei medicale de la medicul de familie, veṭi prezenta ulterior acest document.

 • Declarație pe propria răspundere că datele ṣi documentele ȋncărcate sunt corecte ṣi reale.
 • Formularul de inscriere.
 • Chitanta plata taxa inscriere

3. Dupa finalizarea procedurii de inscriere, in termen de 7 zile lucratoare veti primii confirmarea inscrierii.

4. Veṭi fi contactat ȋn momentul ȋn care vom relua activitatea ȋn vederea prezentării dumneavoastră la Secretariatul ṣcolii cu toate documentele de ȋnscriere, ȋn original.


Nota :

Aplicantii isi asuma ca la inceputul anului scolar au si se vor  prezenta cu actele in original la Secretariat pentru finalizarea formala a inscrierii. Perioada de verificare va fi anuntata ulterior.

Scoala Postliceala Sanitara „Fundeni” isi rezerva dreptul de a anula orice inscriere si contract de studii in cazul in care la inceputul anului scolar aplicantii nu prezinta actele in original.

Transmiterea de informatii false de orice fel atrage dupa sine invalidarea inscrierii, a contractului de studii daca este cazul, iar taxele platite nu se returneaza.